Tietoa tekijöistä

Taidenäyttelyn suunnittelivat ja rakensivat luokanopettajina työskentelevät Mona Paalanen (KM, FM) ja Anni Pöyhönen (teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), KK).

Monan ja Annin suunnittelema taidenäyttely syntyi heidän yhteisestä halusta luoda vuorovaikutusta lapsen maailman ja taiteen välille. Tästä kehittyi idea osallistavasta taidenäyttelystä, jossa kohtaisivat Annin sivuaineena opiskelemat kuvataide ja käsityötiede, sekä Monan sivuaineena opiskelema suomen kieli ja kirjallisuus. 

Monitaiteellisuutta lisäävät kuvataiteen ja sanataiteen ohella myös Annin ammattitaito teatterista ja draamakasvatuksesta sekä molempien mielenkiinto ilmaisutaitoa ja käsitöitä kohtaan.

Taidenäyttely on myös tutkimusprojekti, sillä Anni kirjoittaa taidenäyttelyprojektin pohjalta pro gradu -tutkielmansa luokanopettajakoulutukseen ja Mona kertomus- ja tekstiteorian maisteriohjelmaan Tampereen yliopistossa.


kuva: Leena Pihkala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti